ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.

Με ανακοίνωση του ΓΕΜΗ στις 08.10.2018 η εταιρία Μαρίστι Ενεργειακή ΑΕ απορροφήθηκε με συγχώνευση από την εταιρία EMV AE.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.

Δραστηριότητα: Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διεύθυνση: Γαριβάλδη 13, 11742 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 747 3630

ΑΦΜ: 800324101

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2015